De nieuwe
recycleroute

De oplossing
voor plasticafval

OBBOTEC heeft unieke oplossingen voor het plasticafvalprobleem. Met OBBOTEC-SPEX wordt door middel van dissolutie van een rijke plasticafvalstroom met polyethyleen (PE) en/of polypropyleen (PP) ‘near-virgin’ kwaliteit plastic gemaakt. OBBOTEC-HydroCat maakt van een gemengde afvalstroom met biomassa en plastic een (deels biogene) brandstof. Beide technologieën zijn circulair en dragen bij aan een schonere wereld met minder afval en minder CO2 uitstoot.

OBBOTEC-circulair

Spex

  1. Korte recycleroute, hoog rendement en lage CO2 footprint
  2. Hoge (near virgin) kwaliteit plastic recyclaat
  3. Direct van plastic naar plastic, en verkoopbaar aan converters

HydroCat

  1. Vaste stoffen raffinaderij, alternatief voor afvalverbranding 
  2. Levert (deels biogene) brandstof uit restafval als vervanging van fossiele grondstoffen
  3. Interne hydrogenering levert hoge kwaliteit direct verkoopbare brandstof

Op naar een
circulaire wereld

OBBOTEC wil een significante bijdrage leveren aan het hoogwaardig circulair maken van plastics en niet recyclebare bio- en plasticafvalstromen. Bij dit proces richt OBBOTEC zich met name op de afvalstromen die bestaan uit plastics (PP & PE) en uit een mix van biomateriaal en plastics. Het verbranden van dit afval levert een CO2 emissie op en heeft een nogal beperkte energieopbrengst. Bovendien gaat het als materiaal verloren. Daarom dragen de technologieën van OBBOTEC bij aan een circulaire economie en een groenere wereld.

Jobs

Wil je meer informatie over de recycletechnieken van OBBOTEC?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.