Over ons

OBBOTEC is in 2018 opgericht met als doel om unieke oplossingen voor het hergebruik van bio- en plasticafvalstromen te ontwikkelen. De technologieën van OBBOTEC zijn eerder ontwikkeld door uitvinder en chemisch ingenieur Obbo Hazewinkel die in de petrochemie werkzaam was. Met zijn inzichten kunnen nu plastics uit afvalstromen hoogwaardig gerecycled worden of een (deels groene) brandstof worden geproduceerd. OBBOTEC is eigenaar en kraamkamer van deze technologieën en heeft deze ontwikkeld tot operationele toepassingen. Zo draagt OBBOTEC bij aan een circulaire economie en een duurzame wereld.
OBBOTEC-circulaire-economie

Plasticafval

Onderzoeksbureau McKinsey voorspelt dat in het jaar 2030 560 miljoen ton plastic in de wereld wordt gebruikt. Een gedeelte van dit plastic, zo’n 120 miljoen ton, is voor langdurig gebruik zoals bijvoorbeeld het plastic dat in auto’s wordt gebruikt. De overige 440 miljoen ton plastic is verbruikersplastic zoals bijvoorbeeld plasticverpakkingen.

Vaak heeft plastic aan het eind van zijn levensduur een negatief effect op het milieu. Dan belandt het plastic in een afvalverbrandingsinstallatie die CO2 uitstoot of gewoon in het milieu. Om een duurzame wereld te creëren is het van groot belang dat het plastic wordt hergebruikt en de huidige lineaire fossiele levenscyclus van plastic hoogwaardig circulair wordt gemaakt.

Missie

OBBOTEC wil een significante bijdrage leveren aan het hoogwaardig circulair maken van de bio- en plasticafvalstromen. Bij dit proces richt OBBOTEC zich met name op de afvalstromen die bestaan uit plastics (PP & PE) en uit niet recyclebare mengsels van biomateriaal en plastics. Het verbranden van het plastic is niet alleen slecht voor het milieu stoot CO2 uit en levert een beperkte energieopbrengst op. Bovendien gaat materiaal verloren. De technologieën van OBBOTEC vormen een duurzamer alternatief en dragen daardoor bij aan een circulaire economie en een groenere wereld.

Visie

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen is een combinatie van vele initiatieven nodig. OBBOTEC is van mening dat op dit moment de noodzakelijke technologieën beschikbaar zijn om de energie- en materiaaltransitie aan te pakken en de doelstellingen van Parijs 2050 al in 2030 te realiseren. SPEX en HydroCat zijn onderdeel van deze technologieën. Volgens ons ontbreekt het aan prioriteit, daadkracht, en samenwerking. Door deze visie uit te dragen en zoveel mogelijk partners en technologieën te verbinden wil OBBOTEC een coalitie bouwen om de energietransitie te versnellen.

PACT 2030 (Partnership for Accelerated Carbon Transition) is een initiatief met andere bedrijven met een gemeenschappelijke visie op de energietransitie gebaseerd op integratie van sleutel technologieën, volledige circulariteit van koolstof, negatieve emissies en samenwerking tussen sectoren.

PACT 2030 gelooft dat de energietransitie:

  1. Nog steeds gebaseerd kan zijn op gebruik van koolwaterstoffen en kan worden gerealiseerd zonder een volledige exit van deze stoffen;
  2. Gebaseerd moet zijn op de integratie van waterstof-, biomassa-, en koolstof economieën;
  3. Gebouwd dient te worden rond de volledige circulariteit van koolstof, het sluiten van de ‘carbon loop’ door maximale recycling van koolstof, kunststoffen en CO2 in plaats van deze uit te bannen;
  4. Zich dient te concentreren op samenwerking en partnerschappen tussen industrieën, instituten en technologieën;
  5. Nu actie moet nemen omdat de benodigde technologieën grotendeels al beschikbaar zijn, en dus niet de verantwoordelijkheid mag doorgeven aan volgende generaties;
  6. Nederland een ideale infrastructuur en broedplaats biedt om een toonaangevende delta te worden voor de energietransitie.

Wil je meer informatie over de recycletechnieken van OBBOTEC?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.