HydroCat
technologie

OBBOTEC-HydroCat:
derde generatie hydropyrolyse

Gemengde biomassa-plasticafvalstromen zijn vaak lastig te recyclen en worden daarom meestal verbrand of gestort. OBBOTEC-HydroCat heeft speciaal voor deze afvalstroom een derde generatie pyrolyse oplossing ontwikkeld, met een geïntegreerde hydrogeneringstap. Met de hydropyrolyse van HydroCat wordt een hoge kwaliteit vermarktbare brandstof ontwikkeld met een hoge calorische waarde. Hiermee voorkomt HydroCat dat deze gemengde afvalstroom in de afvalverbrander terecht komt en energie verloren gaat.

Hoogwaardiger circulair

Momenteel wordt voor pyrolyse een mono afvalstroom gebruikt die voornamelijk uit plastic of rubber bestaat. De ‘feedstock’ van HydroCat bestaat uit een mixed afvalstroom van biomateriaal verontreinigd met plastic. Denk bijvoorbeeld aan een tomatenplant die langs een plastic steeltje omhoog groeit, een banaan in een plastic zakje, koffie in een cupje of oceaanplastic met zeewier.
Alleen al in Nederland wordt 8 miljoen ton afval per jaar verbrand, waarvan ongeveer de helft bruikbaar is voor HydroCat. Preventie door verbetering van de recyclebaarheid van materiaal is het beste. Maar de praktijk leert dat er veel niet vermijdbaar afval overblijft. De hydropyrolyse van HydroCat zorgt ervoor dat deze nu moeilijk tot niet-recyclebare gemengde afvalstroom hoogwaardiger gerecycled wordt én met een veel lagere CO2 footprint dan verbranding.

HydroCat-Biobrandstof
OBBOTEC-HydroCat-afvalstroom

Efficiënter dan traditionele pyrolyseprocessen

Met de derde generatie hydro-pyrolyse wordt de grondstof voor het produceren van plastic in de vorm van biobrandstof gemaakt. Deze (deels biogene) brandstof kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het produceren van plastic of als zwavelvrije groene brandstof voor de scheepvaart. Bovendien levert de hydro-pyrolyse van HydroCat een betere kwaliteit product dan biomassa in conventionele pyrolyse. Dit wordt veroorzaakt door een geïntegreerde hydrogeneringstap met eigen opgewekte waterstof, waarbij zuurstof uit de biomassa moleculen wordt verwijderd (deoxygenatie). Bij tweede generatie pyrolyse oplossingen wordt fossiele waterstof uit een externe bron toegevoegd, wat nadelig werkt op de business case en CO2 footprint. De oplossing van HydroCat is daardoor breder economisch inzetbaar op een veel grotere stroom van gemengd afval dan de traditionele pyrolyseprocessen.

Bekijk hier onze animatie over de Hydrocat unit waarin we de werking en alle voordelen uitleggen.

Breed inzetbaar bij
wisselende samenstellingen

De hydro-pyrolyse technologie van Hydrocat werkt bij een verschillende verhouding van de gemengde bio- plasticafvalstroom. Het werkt vanaf een afvalstroom met 100% biomassa. Een verhouding van 90% biomassa en 10% plastic levert grotendeels groene brandstof op van een optimale kwaliteit. Qua rendement is de technologie van HydroCat is het meest efficiënt bij een verhouding van 50% plastic en 50% biomassa.

Decentraal model

De verplaatsbare units van HydroCat maken de hydro-pyrolyse technologie op veel locaties toegankelijk. De HydroCat-unit is eenvoudig te installeren, staat niet aard- en nagelvast en is met 3 vrachtwagens eenvoudig te transporteren. Zo kan nu ook op een klein eiland gerecycled worden. Een kleine HydroCat-unit kan bijvoorbeeld dicht bij een afvalverwerker of bij een brandstofhandelaar worden gebouwd. Bij de afvalverwerker kan een gemengde stroom van biomassa en plastic worden gescheiden van monostromen. Omdat er geen grote hoeveelheid afval nodig is, kan het afval in kleine hoeveelheden verwerkt worden. Een HydroCat-unit kan per jaar 10 kiloton afval van biomassa en plastics recyclen, dit is gelijk aan het huishoudelijk afval van een kleine stad van 20 duizend inwoners.

De Partners van HydroCat

Wil je meer informatie over de recycletechnieken van OBBOTEC?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.