Subsidie HydroCat: “Van gemengd afval tot duurzame brandstof”

HydroCat heeft subsidie ontvangen van Kansen voor West 3. Dit programma wordt uit diverse bronnen gefinancierd, waarvan de Europese structuurfondsen (ESIF) de belangrijkste zijn.
In het project “Van gemengd afval tot duurzame brandstof”  realiseert Hydrocat Technology een demoplant op 10 kton schaal. Deze plant wordt gebouwd op locatie en in samenwerking met Plant One Rotterdam. Na de commissioning fase, worden in samenwerking met leveranciers en eindgebruikers testen uitgevoerd met verschillende real-life afvalstromen. De kennis die uit dit project wordt opgedaan vormt de basis voor verdere ontwikkeling en commercialisatie.
Voor meer informatie kijk op https://kvw3.kansenvoorwest.nl/

Wil je meer informatie over de recycletechnieken van OBBOTEC?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.