HydroCat ontvangt subsidie

Met het verwerken van gemixte afvalstromen tot groene olie draagt HydroCat bij aan de energietransitie en de circulaire economie. Daarom heeft HydroCat subsidie ontvangen van Kansen voor West 3. Gedeputeerde Jeannette Baljeu : “Met het Kansen voor West programma stimuleren we de transitie naar een duurzame en circulaire industrie. We geven een impuls aan bedrijven die werken aan de economie van de toekomst en daarmee bijdragen aan nieuwe, duurzame werkgelegenheid.”

Wil je meer informatie over de recycletechnieken van OBBOTEC?
Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.