Good Fuel HydroCat

Met onze HydroCat Unit zijn uitstekende resultaten behaald. We hebben de maximaal haalbare calorische waarde bereikt in de eerste liters brandstof die zijn gemaakt van biomassarijke reststromen.  Deze calorische waarde is net zo hoog als bij een vergelijkbare fossiele brandstof. Doordat er geen zwavel is gemeten, is dit product uitermate geschikt voor diverse doeleinden, zoals zwavelarme duurzame MGO en grondstof voor de chemiesector in het Rotterdamse havengebied.

Do you want more information about the recycling techniques of OBBOTEC?
Please contact us